تعبیر خواب جنگل - دیدن جنگل در خواب چه تعبیر دارد؟

به گزارش وبلاگ اخبار تصویری، جنگل محیطی است که در آن می تواند اتفاقات متعددی رخ دهد؛ از خطرات سهمگین گرفته تا دیدن مناظر زیبا. بنابراین بسته به نوع عملکرد فرد در مقابل در خواب تفسیر رویا کاملا متفاوت خواهد بود. به طور کلی جنگل در خواب نشان می دهد که باید از خود مراقبت کنید، شما باید مهارت هایی را برای نجات خود فرا بگیرید و همچنین بتوانید از وسایلی که در اطرافتان است بهره ببرید. در تعبیر خواب کهن تفسیری برای جنگل بیان نشده و تنها تعابیری برای بیشه گفته شده که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب جنگل - دیدن جنگل در خواب چه تعبیر دارد؟

تعبیر خواب جنگل

ابن سیرین: تعبیر بیشه درختان (جنگل)، زنی بیابان نشین است.

امام صادق (ع): تعبیرهای بیشه عبارتند از:

  • زن بیابان نشین
  • کنیزک
  • سود و منفعت
  • غم و اندوه.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

جنگل: فوران غرایز و احساسات ناخودمطلع که با توجه به به رویا می تواند مثبت یا منفی باشد، سردرگمی، ناحیه غیر متمدن یا ناخودمطلع، شاید احساسات و غرایزی که با جامعه سازگار نشده اند، بنابراین ممکن است اضطراب هایی در خود داشته باشد که به شکل شیر و مار و غیره به تصویر کشیده می شوند.

لیلا برایت: اگر در خواب خود را در جنگلی دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش می شود، بیانگر آن است که فرد تنهایی هستید.

معبرین غربی:

  • تعبیر خواب جنگل مکان های مرموزی است که باید آن را کشف کنید.
  • تعبیر دیدن خواب یک جنگل قدیمی با درختان کهنسال نشان دهنده مسائل مهم در گذشته است که به شما تحمیل خواهد شد.

تعبیر خواب جنگل انبوه

لوک اویتنهاو:

جنگل انبوه و تاریک: غم

آنلی بیتون:

  • اگر در خواب، خود را میان جنگلی انبوه ببینید، علامت آن است که در کار تجارت زیان خواهید دید، در خانواده تان مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
  • اگر در خواب میان جنگلی انبوه احساس سرما و گرسنگی کنید، نشانه آن است که برای سرانجام دادن به مسئله ای ناخوشایند مجبور می شوید مسافرت کنید.

تعبیر خواب جنگل سرسبز و بارانی

ابن سیرین:

اگر ببینی وارد بیشه ای شده که سرسبز بوده و اطراف آن درختان میوه دار وجود دارد (مخصوصا اینکه در بیداری نیز فصل آن میوه ها باشد) و ببینی که از آن میوه ها می خوری،با زنی ازدواج می کنی که اصل و نسب او به مردم بیابانشین برمی شود، یا (کنیزکی) را به خدمت می گیری که افراد بیابان نشین او را عظیم نموده اند و از آن زن خیر و منفعت می بینی.

لوک اویتنهاو: سرسبز و خنک: زندگی طولانی همراه با آرامش

آنلی بیتون: دیدن جنگلی از درختان باشکوه، علامت سعادت و خوشبختی است. این خواب برای کسانی که اهل ادبیات و مطالعه هستند، علامت آن است که در اجتماع به مقامی ارزشمند دست می یابید و شهرتمند می شوید.

معبرین غربی:

  • تعبیر جنگل سرسبز در خواب شور زندگی است و نشان دهنده خانواده ای آرام و ایده آل است.
  • تعبیر خواب جنگل بارانی نشان می دهد که به زودی به یک سفر عالی و پر بار خواهید رفت که در آن اتفاقات بسیار خوبی برای شما خواهد افتاد.

تعبیر خواب ساختن خانه در جنگل

معبرین غربی: اگر در خواب دیدید که در جنگل خانه ای ساختید تعبیر این خواب میگوید که شما سعی می کنید خاطرات خود را زنده کنید. شاید عکسی از گذشته پیدا نموده اید که تمام خاطراتتان را جلوی چشمانتان آورده است.

تعبیر خواب گم شدن در جنگل

زنی می گوید: خواب دیدم که در جنگلی غریب بسر می برم، جنگلی از درختان نارگیل، و زمین از برگهای خشک پوشیده بود. من گم شده بودم و سرگردان به هر طرف می رفتم. برگ های خشک زیر پایم خش خش می کردند. بعد از ظهر روز بعد خبری به دستم رسید، خبر مرگ عموزاده ام در آن نوشته شده بود.

معبرین غربی: گم شدن در جنگل به این معنی است که نمی دانید در زندگی چه می خواهید.

لیلا برایت: اگر خواب ببینید که در بیشه اى پنهان شده اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید می کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه هاى پنهان نموده، به این معنا است که نقشه هایش آشکار می شود.

تعبیر خواب جنگل وحشی

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید در جنگل، پلنگ ها از شما می گریزند، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی روبرو خواهید شد، اما با کوشش و پشتکار بر مسائل فائق خواهید شد.

لوک اویتنهاو: جنگل وحشی: یک ارث غیر منتظره

سخن آخر

چنانچه با خواندن مطالب فوق از فضای کلی رویای خود مطلع نشده اید، می توانید آن را به وسیله ارسال نظر با کارشناسان ما در میان گذارید.

منبع: مجله انگیزه

به "تعبیر خواب جنگل - دیدن جنگل در خواب چه تعبیر دارد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب جنگل - دیدن جنگل در خواب چه تعبیر دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید